English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Text size

IDP

 


แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ ๑ / ๒๕๕๘

 
1. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
2. การกำหนดแผนพัฒนาบุคลากร

3. ประชาสัมพันธ์

    - ระเบียบวาระประชุมและรายงานการประชุม

    - ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์

4. โครงการพัฒนาบุคลากร
5. วิธีพฒนาบุคลากร
6. เล่ม (หลักฐานและเนื้อหา)
7. สรุปผลการฝึกอบรม

8. ติดตามผลการฝึกอบรม

     - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

     - สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านหมอและอำเภอเมือง

     - สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองโดนและอำเภอเสาไห้


แผนและผลผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ ๒ / ๒๕๕๘

 

1. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร

      แบบฟอร์ม 4

2. การกำหนดแผนพัฒนาบุคลากร

3. ประชาสัมพันธ์

    - ระเบียบวาระประชุมและรายงานการประชุม

    - ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์

4. โครงการพัฒนาบุคลากร
5. วิธีพฒนาบุคลากร
6. เล่ม (หลักฐานและเนื้อหา)
7. สรุปผลการฝึกอบรม

8. ติดตามผลการฝึกอบรม

     


  แผนและผลผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ ๑/ ๒๕๕๙ 
 

1.1 สรุปผลการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

      คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

      ประชุมวางแผนพัฒนาบุคลากรรอบที่ 1/2559

      แบบฟอร์ม 1

       

1.2 วิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนรายบุคคล

      แบบฟอร์ม 2.1

2.1 วิธีการแผยแพร่

     - บันทึก และประชาสัมพันธ์บนเว๊บไซด์

     - วาระการประชุม

3 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร

     -โครงการ

     - เล่ม

     - ภาพกิจกรรม

     - แบบประเมินผลการฝึกอบรม

     - สรุปผลการฝึกอบรม

4.  การประเมินผลและการติดตาม

     
     
แบบฟอร์มที่ 3.1        

     แบบฟอร์ม 3.2         

     แบบฟอร์ม 4

     สรุปผลการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2559

     การติดตามผลการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2559


  แผนและผลผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ ๒/ ๒๕๕๙ 
 

1.1 สรุปผลการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

      คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

      ประชุมวางแผนพัฒนาบุคลากรรอบที่ 2/2559

      แบบฟอร์ม 1

1.2 วิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนรายบุคคล

      แบบฟอร์ม 2.1

2.1 วิธีการแผยแพร่

     บันทึก และประชาสัมพันธ์บนเว๊บไซด์

     - วาระการประชุม

3 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร

     -โครงการ

     - เล่ม

     - ภาพกิจกรรม

     - แบบประเมินผลการฝึกอบรม

     - สรุปผลการฝึกอบรม

 4.  การประเมินผลและการติดตาม

     แบบฟอร์มที่ 3.1        

     แบบฟอร์ม 3.2         

     แบบฟอร์ม 4

     สรุปผลการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2559

     การติดตามผลการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2559


แผนและผลผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ ๑/ ๒๕๖๐
 

1.1 สรุปผลการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

      คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

      ประชุมวางแผนพัฒนาบุคลากรรอบที่ 1/2560

      แบบฟอร์ม 1

1.2 วิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนรายบุคคล

      แบบฟอร์ม 2.1

2.1 วิธีการแผยแพร่

     - หนังสือเชิญ และประชาสัมพันธ์บนเว๊บไซด์

     - วาระการประชุม

3 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร

     -โครงการ

     - เล่ม

     - ภาพกิจกรรม

     - แบบประเมินผลการฝึกอบรม

     - สรุปผลการฝึกอบรม

 4.  การประเมินผลและการติดตาม

     แบบฟอร์มที่ 3.1        

     แบบฟอร์ม 3.2         

     แบบฟอร์ม 4

     สรุปผลการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560

     การติดตามผลการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560

 

แผนและผลผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ ๒/ ๒๕๖๐
 

1.1 สรุปผลการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

      คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร

      ประชุมวางแผนพัฒนาบุคลากรรอบที่ 2/2560

      แบบฟอร์ม 1

1.2 วิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนรายบุคคล

      แบบฟอร์ม 2.1

2.1 วิธีการแผยแพร่

       - หนังสือเชิญ และประชาสัมพันธ์บนเว๊บไซด์

     - วาระการประชุม

                 - วาระการประชุม (ต่อ)

3 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร

     -โครงการ

     - เล่ม

     - ภาพกิจกรรม

     - แบบประเมินผลการฝึกอบรม

 
             
- แบบประเมินผลการฝึกอบรม (ต่อ)

     - สรุปผลการฝึกอบรม

 4.  การประเมินผลและการติดตาม

     แบบฟอร์มที่ 3.1        

     แบบฟอร์ม 3.2         

     แบบฟอร์ม 4

     สรุปผลการติดตามผลการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560

     การติดตามผลการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560

  การายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่  ๑/ ๒๕๖๑ 

1. ขั้นตอนการวางแผน

     - คำสั่ง

     - รูปภาพการประชุมวางแผน

     - แผนกิจกรรม

       การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เว็บไซต์)

     - วาระการประชุม

     - รูปภาพการประชุม

2. หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

4. หลักฐานขั้นตอนการติดตามและการนำไปใช้ประโยชน์

 

  การายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่  ๒/ ๒๕๖๑ 

1. ขั้นตอนการวางแผน

     - คำสั่ง

     - รูปภาพการประชุมวางแผน

     - แผนกิจกรรม

       - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เว็บไซต์)

     - วาระการประชุม

     - รูปภาพการประชุม

2. หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้

4. หลักฐานขั้นตอนการติดตามและการนำไปใช้ประโยชน์

 

 

 

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เยี่ยมชม

4014957
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10355
13493
63715
3916244
113608
451159
4014957

Your IP: 103.55.140.127
Server Time: 2019-01-18 17:38:21

01royalcattle03strategic05smartf04zoningemoveoffice icon semovereq icon snid icon s
s eservice
2 02eoperation
03thlifds
04thairabies
05dpis
06salary
07mail
saraban
02flood
06aqi
farm form
stp002p eservice kmdldicon-birdflu

ดูทีวีบนเว็บไซต์

3 ch 5_ch
7 ch mcot ch
nbt tpbs
TrueMusicLogo1 dmc
 
 
 

Useful Link

ict web  it app dld icon information icon know cleaning
 icon spec  icon mail51  icon webboard Logo1 thaigovlink2
 icon salary 1  gpef  banner sr banner 170 60 1111banner
 sokobo  banner mail-letter  banner law-news banner search-job  jobdld

ลิ้งน่าสนใจ

ค้นหา   google yahoo excite hotbot ohocodethai | lycos   infoseek | webcrawer altavista สรรสาร siamguru ค้นไทย |  thai Search Engine |
ฐานข้อมูลภาครัฐ สารสนเทศภาครัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ |สถาบันคชบาลแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา |
หนังสือพิมพ์     กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด คม ชัด ลึก | เดลินิวส์ ไทยรัฐ |แนวหน้า |มติชน |ฐานเศรษฐกิจ ผู้จัดการ สยามธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ Bangkok Post |inn the Nation Thaipost|
การเดินทาง รถเมล์ ขสมก. ตารางเดินรถ บขส. ข้อมูลการเดินทาง จาก ททท. | 
พยากรณ์อากาศและการจราจร    รายงานพยากรณ์อากาศ |ข่าวจราจร สวพ.91 ตำรวจทางหลวง 1193 |
เบอร์โทรศัพท์ ค้นเบอร์โทร ทศท. Thailand YellowPages แหล่งข้อมูลทางการแพทย์ |
งาน      กรมการจัดหางาน jobsdb jobs.ikool nationejobs |  thaiejob |thaijobmarket appjob |