English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Text size
ข่าว/กิจกรรม(ทั้งหมด)

ข่าว/กิจกรรม(ทั้งหมด) (71)

วันที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น.  นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายสุเทพ ย้อยดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม เรื่องแนวทางแก้ไขวิกฤตภัยแล้งปี 2558/2559  โดยมีเกษตรจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในที่ประชุม

วันที่ 11 ตุลาคม 2558 นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี   พร้อมด้วยนายเอกรัฐ พูนศรี  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายสุเทพ ย้อยดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ ร่วมให้การต้อนรับ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ในการมาตรวจเยี่ยมระบบการผลิตและจำหน่ายนมโรงเรียน ของสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด  ทั้งที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และโรงงานแปรรูป ผลิตนมกล่อง สำหรับส่งมอบให้โครงการนมโรงเรียน

นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายเฉลิมพร เหมราสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโยีการปศุสัตว์  นายพิเชษฐ์ นิยมไทย ปศุสัตว์อำเภอแก่งคอย เข้าตรวจเยี่ยมแปลงพืชอาหารสัตว์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายในบริเวณที่ดินของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ตำบลท่ามะปรางค์ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  ซึ่งเป็นแหล่งผลิตพืชอาหารสัตว์สำรองไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่  ณ ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ ภายใต้ ชื่อการค้า "ไก่เมืองเพรียว" เพื่อเพิ่มมูลค่า และทางเลือกให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ ไก่คั่วกลิ้ง ไก่สมุนไพร เป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค

วันที่ 11 กันยายน 2558  นายไพรัช  ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายธนจิตร์ ฮุ่นตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1  นายเฉลิมพร เหมราสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ นายพิเชษฐ์ นิยมไทย ปศุสัตว์อำเภอแก่งคอย  ร่วมมอบปัจจัยการผลิต แก่กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 100 ราย ปัจจัยการผลิตที่มอบประกอบด้วย วัคซีนและอุปกรณ์การทำวัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การให้อาหารและน้ำ ถังหมักน้ำชีวภาพ รองเท้าบู้ท อ่างจุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และถังเก็บอาหาร ตาม โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง 2558  ณ หมู่บ้านเขาขี้เหล็ก ตำบล ห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเกษตรแปลงใหญ่ของจังหวัดด้วย                     

วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน " วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า "ประจำปี 2558  (world Rabies Day 2015)  ณ โรงเรียนเทศบาล 6 ตำบล ปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายในงานมีกิจกรรม ฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว ฉีดยาคุมกำเนิด กำจัดพยาธิ แข่งตอบปัญหาของนักเรียน นิทรรศการ แจกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของภาคเอกชนมีประชาชนมาร่วมพิธีนำสุนัขแมวรับบริการ กว่า 150 ตัว โดยมีนายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้ากลุ่ม ปศุสัตว์อำเภอ ร่วมให้การต้อนรับ

 

;y

;yomuj

วันที่ 9 กันยายน 2558  นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมทานข้าวเช้ากับพ่อเมือง และงานแถลงข่าวการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนจังหวัดสระบุรี ณ ศูนย์โอทอปคอมแพล็กสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู   ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำภาคเอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

 

วันที่ 3 กันยายน 2558 นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี   พร้อมด้วย นายเฉลิมพร เหมาราสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มแพะแนื้อ- แกะเนื้อ กับปศุสัตว์เขต 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี สภาเกษตรกร จังหวัดสระบุรี เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ประเภทแพะแกะ (คุณสุขฟาร์ม)  ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 80 ราย

 

วันที่่ 2 กันยายน 2558  นายไพรัช ประทุมสุวรรณ  ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายเอกรัฐ พูนศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมและเก็บตัวอย่างเลือดแพะที่ฟาร์ม    นางสาวอัจฉรา ทรัพย์เวช เลขที่ 27/2 หมู่ 8  ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี จำนวน 60 ตัว ตามโครงการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อในแพะ ซึ่งเป้าหมายดำเนินการรวมทั้งสิ้น 10ฟาร์ม แพะ 600 ตัว

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายไพรัช ประทุมสุวรรณ  ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายเฉลิมพร เหมราสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ เข้าร่วม เปิดโครงการ สัมมนา หัวข้อ "โอกาสและความท้าทายสินค้าสระบุรี สู่ A EC  ณ ศูนย์โอทอปคอมแพล็กซ์พุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี มีเกษตรกร และผู้ประกอบการเข้าร่วม จำนวน 170 คน โดยมีปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เยี่ยมชม

3579520
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
94
15761
33197
3462538
129330
297074
3579520

Your IP: 103.55.140.128
Server Time: 2018-12-11 00:13:37

01royalcattle03strategic05smartf04zoningemoveoffice icon semovereq icon snid icon s
s eservice
2 02eoperation
03thlifds
04thairabies
05dpis
06salary
07mail
saraban
02flood
06aqi
farm form
stp002p eservice kmdldicon-birdflu

ดูทีวีบนเว็บไซต์

3 ch 5_ch
7 ch mcot ch
nbt tpbs
TrueMusicLogo1 dmc
 
 
 

Useful Link

ict web  it app dld icon information icon know cleaning
 icon spec  icon mail51  icon webboard Logo1 thaigovlink2
 icon salary 1  gpef  banner sr banner 170 60 1111banner
 sokobo  banner mail-letter  banner law-news banner search-job  jobdld

ลิ้งน่าสนใจ

ค้นหา   google yahoo excite hotbot ohocodethai | lycos   infoseek | webcrawer altavista สรรสาร siamguru ค้นไทย |  thai Search Engine |
ฐานข้อมูลภาครัฐ สารสนเทศภาครัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ |สถาบันคชบาลแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา |
หนังสือพิมพ์     กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด คม ชัด ลึก | เดลินิวส์ ไทยรัฐ |แนวหน้า |มติชน |ฐานเศรษฐกิจ ผู้จัดการ สยามธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ Bangkok Post |inn the Nation Thaipost|
การเดินทาง รถเมล์ ขสมก. ตารางเดินรถ บขส. ข้อมูลการเดินทาง จาก ททท. | 
พยากรณ์อากาศและการจราจร    รายงานพยากรณ์อากาศ |ข่าวจราจร สวพ.91 ตำรวจทางหลวง 1193 |
เบอร์โทรศัพท์ ค้นเบอร์โทร ทศท. Thailand YellowPages แหล่งข้อมูลทางการแพทย์ |
งาน      กรมการจัดหางาน jobsdb jobs.ikool nationejobs |  thaiejob |thaijobmarket appjob |