English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Text size
ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ได้จัดอบรมให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง "แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำนมดิบ" ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-12.30 น. ณ ศูนย์รบรวมน้ำนมดิบของ บริษัท เทียนขำแดรี่ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (ลำพญากลาง)

 

 

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เวลา10.00 น. นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี  นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ทำกิจกรรม Big cleanning day ภายใต้แผนปฏิบัติการประเทศไทย ไร้ขยะ โดยร่วมกันปรับภูมิทัศน์ โดยรอบทำความสะอาด เก็บขยะ ทำให้พื้นที่โดยรอบสะอาด

วันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดมอบปัจจัยการผลิต โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ จังหวัดสระบุรี โดยมีเกษตรในพื้นที่อำเภอแก่งคอย เข้ารับมอบปัจจัยการผลิต จำนวน 39 รายปัจจัยการผลิตซึ่งประกอบด้วยพันธุ์ไม้ผล 5 ต้น พันธ์ปลากินพืชไก่ไข่ 5ตัว พร้อมเวชภัณฑ์ สัตว์ปีก 1 ชุด และอาหารไก่ไข่จำนวน 5 กิโลกรัมพันธ์หญ้าเนเปียร์ เมล็ดพันธุ์กระถิน ถ่อนพันธุ์ต้นหม่อน เมล็ดพันธุ์ผัก ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

 

 

วันที่ 23พฤศจิกายน2559 เวลา09.30น. พล.อ.อ.ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ฯ นำคณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำพิธีมอบโค จำนวน 89 ตัวให้จังหวัดสระบุรี ตามโครงการไถ่ชีวิตโค เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายบัณฑิต เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้พิพากษา ทหาร ตำรวจ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัด- อำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลพุกร่าง ร่วมพิธี มีเกษตรกร จำนวน 5อำเภอ เข้ารับมอบโค ณ เทศบาล ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

 

   

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ร่วมออกหน่วย " โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " จังหวัดสระบุรี  ณ วัดสมุหประดิษฐาราม ต.สวนดอก อ.เสาไห้ จังหวัดสระบุรี 

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัด ประธาน SC สระบุรี เป็นประธานพิธีเปิด การฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/2559  และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร เกษตรกรเข้ารับการอบรม 50 ราย ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ทุกหน่วย นายอำเภอ นายกอบต. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน  หน่วยทหารร่วมพิธี  ซึ่งดำเนินการพร้อมกันทั้งจังหวัด รวม 13 ศูนย์ เกษตรกร 650 ราย ได้ชี้แจงให้ทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งและมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล รวมทั้งนโยบาย ข้อสั่งการ ของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในบริเวณศูนย์ มีหน่วยงานตั้งฐานเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านต่างๆ รวมทั้งนโยบายเชื่อมโยงกับเครือข่ายเรียนรู้อื่นๆ ในพื้นที่อำเภอด้วย

วันที่ 8 มกราคม 2559  นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายเอกรัฐ พูนศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  นายสุเทพ ย้อยดี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ ร่วมอวยพรปีใหม่ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ณ กรมปศุสัตว์

 

วันที่ 6 มกราคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์และสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ลงพื้นที่ทดสอบการใช้เครื่องทำวัคซีนแบบไร้เข็ม (Needle Syring)  ในโคนมพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสมาชิกสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ 50 ราย เข้าร่วมรับฟังหลักการ วิธีการใช้ และวัตถุประสงค์ในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ได้ทดลองใช้เครื่องทำวัคซีน(Needle syring) ให้กับเกษตรกรจำนวน 1 ราย โคนมประมาณ 300 ตัว โดยได้เจาะเลือดเพื่อสำรวจระดับภูมิคุ้มกันภายหลังการทำวัคซีน เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้วางแผนการดำเนินงานต่อไป

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ นิยมไทย ปศุสัตว์อำเภอแก่งคอย และนายกรกฎ สุคนธ์ สัตวแพทย์ชำนาญงานเข้าร่่วมประชุมกับชุดปฎิบัติการเคลื่อนที่สร้างการับรู้ภาคเกษตร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมประชุมจำนวน ๓๐ ราย  โดยได้แจ้งนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง ณ อบต. เตาปูน  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
 

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ประชุมข้าราชการประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘  หัวหน้ากลุ่มทั้ง 4 ฝ่าย และปศุสัตว์อำเภอเข้าร่วมประชุม

 

Page 1 of 17

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เยี่ยมชม

3580228
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
802
15761
33905
3462538
130038
297074
3580228

Your IP: 103.55.140.126
Server Time: 2018-12-11 00:55:50

01royalcattle03strategic05smartf04zoningemoveoffice icon semovereq icon snid icon s
s eservice
2 02eoperation
03thlifds
04thairabies
05dpis
06salary
07mail
saraban
02flood
06aqi
farm form
stp002p eservice kmdldicon-birdflu

ดูทีวีบนเว็บไซต์

3 ch 5_ch
7 ch mcot ch
nbt tpbs
TrueMusicLogo1 dmc
 
 
 

Useful Link

ict web  it app dld icon information icon know cleaning
 icon spec  icon mail51  icon webboard Logo1 thaigovlink2
 icon salary 1  gpef  banner sr banner 170 60 1111banner
 sokobo  banner mail-letter  banner law-news banner search-job  jobdld

ลิ้งน่าสนใจ

ค้นหา   google yahoo excite hotbot ohocodethai | lycos   infoseek | webcrawer altavista สรรสาร siamguru ค้นไทย |  thai Search Engine |
ฐานข้อมูลภาครัฐ สารสนเทศภาครัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ |สถาบันคชบาลแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา |
หนังสือพิมพ์     กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด คม ชัด ลึก | เดลินิวส์ ไทยรัฐ |แนวหน้า |มติชน |ฐานเศรษฐกิจ ผู้จัดการ สยามธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ Bangkok Post |inn the Nation Thaipost|
การเดินทาง รถเมล์ ขสมก. ตารางเดินรถ บขส. ข้อมูลการเดินทาง จาก ททท. | 
พยากรณ์อากาศและการจราจร    รายงานพยากรณ์อากาศ |ข่าวจราจร สวพ.91 ตำรวจทางหลวง 1193 |
เบอร์โทรศัพท์ ค้นเบอร์โทร ทศท. Thailand YellowPages แหล่งข้อมูลทางการแพทย์ |
งาน      กรมการจัดหางาน jobsdb jobs.ikool nationejobs |  thaiejob |thaijobmarket appjob |