English French German Italian Portuguese Russian Spanish
Text size
ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายเฉลิมพร เหมราสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโยีการปศุสัตว์  นายพิเชษฐ์ นิยมไทย ปศุสัตว์อำเภอแก่งคอย เข้าตรวจเยี่ยมแปลงพืชอาหารสัตว์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายในบริเวณที่ดินของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ตำบลท่ามะปรางค์ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  ซึ่งเป็นแหล่งผลิตพืชอาหารสัตว์สำรองไว้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ

นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่  ณ ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ ภายใต้ ชื่อการค้า "ไก่เมืองเพรียว" เพื่อเพิ่มมูลค่า และทางเลือกให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ ไก่คั่วกลิ้ง ไก่สมุนไพร เป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค

วันที่ 11 กันยายน 2558  นายไพรัช  ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายธนจิตร์ ฮุ่นตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1  นายเฉลิมพร เหมราสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ นายพิเชษฐ์ นิยมไทย ปศุสัตว์อำเภอแก่งคอย  ร่วมมอบปัจจัยการผลิต แก่กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 100 ราย ปัจจัยการผลิตที่มอบประกอบด้วย วัคซีนและอุปกรณ์การทำวัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การให้อาหารและน้ำ ถังหมักน้ำชีวภาพ รองเท้าบู้ท อ่างจุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และถังเก็บอาหาร ตาม โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง 2558  ณ หมู่บ้านเขาขี้เหล็ก ตำบล ห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเกษตรแปลงใหญ่ของจังหวัดด้วย                     

วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน " วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า "ประจำปี 2558  (world Rabies Day 2015)  ณ โรงเรียนเทศบาล 6 ตำบล ปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายในงานมีกิจกรรม ฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว ฉีดยาคุมกำเนิด กำจัดพยาธิ แข่งตอบปัญหาของนักเรียน นิทรรศการ แจกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ของภาคเอกชนมีประชาชนมาร่วมพิธีนำสุนัขแมวรับบริการ กว่า 150 ตัว โดยมีนายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้ากลุ่ม ปศุสัตว์อำเภอ ร่วมให้การต้อนรับ

 

;y

;yomuj

วันที่ 9 กันยายน 2558  นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมทานข้าวเช้ากับพ่อเมือง และงานแถลงข่าวการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน คืนความสุขให้คนจังหวัดสระบุรี ณ ศูนย์โอทอปคอมแพล็กสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู   ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำภาคเอกชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

 

วันที่ 3 กันยายน 2558 นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี   พร้อมด้วย นายเฉลิมพร เหมาราสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์มแพะแนื้อ- แกะเนื้อ กับปศุสัตว์เขต 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี สภาเกษตรกร จังหวัดสระบุรี เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ประเภทแพะแกะ (คุณสุขฟาร์ม)  ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 80 ราย

 

วันที่่ 2 กันยายน 2558  นายไพรัช ประทุมสุวรรณ  ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายเอกรัฐ พูนศรี หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นำเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมและเก็บตัวอย่างเลือดแพะที่ฟาร์ม    นางสาวอัจฉรา ทรัพย์เวช เลขที่ 27/2 หมู่ 8  ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี จำนวน 60 ตัว ตามโครงการรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อในแพะ ซึ่งเป้าหมายดำเนินการรวมทั้งสิ้น 10ฟาร์ม แพะ 600 ตัว

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 นายไพรัช ประทุมสุวรรณ  ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายเฉลิมพร เหมราสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ เข้าร่วม เปิดโครงการ สัมมนา หัวข้อ "โอกาสและความท้าทายสินค้าสระบุรี สู่ A EC  ณ ศูนย์โอทอปคอมแพล็กซ์พุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี มีเกษตรกร และผู้ประกอบการเข้าร่วม จำนวน 170 คน โดยมีปลัดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่  19 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายเสน่ห์ ประเสริฐ ปศุสัตว์อำเภอพระพุทธบาทเข้าร่วม เปิดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนและ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ วัดโกมลกิติ (สระลำใย) หมูที่ 1 ตำบล นายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  โดยมีการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว และแจกเวชภัณฑ์  ทั้งนี้ บริษัท ซิลเวอร์ ฟาร์มจำกัด ได้ร่วมแจกผลิตภัณฑ์ไก่ มีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 นายไพรัช ประทุมสุวรรณ ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายนิยม ดาวศรี นายสัตวแพทย์ชำนาญการ  และนายอนุสรณ์ มาลาตา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเข้าร่วมประชุม โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาเรื่องราว ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม อาคารรวมใจเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

สำหรับสมาชิกสถิติผู้เยี่ยมชม

3579535
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
109
15761
33212
3462538
129345
297074
3579535

Your IP: 103.55.140.127
Server Time: 2018-12-11 00:14:11

01royalcattle03strategic05smartf04zoningemoveoffice icon semovereq icon snid icon s
s eservice
2 02eoperation
03thlifds
04thairabies
05dpis
06salary
07mail
saraban
02flood
06aqi
farm form
stp002p eservice kmdldicon-birdflu

ดูทีวีบนเว็บไซต์

3 ch 5_ch
7 ch mcot ch
nbt tpbs
TrueMusicLogo1 dmc
 
 
 

Useful Link

ict web  it app dld icon information icon know cleaning
 icon spec  icon mail51  icon webboard Logo1 thaigovlink2
 icon salary 1  gpef  banner sr banner 170 60 1111banner
 sokobo  banner mail-letter  banner law-news banner search-job  jobdld

ลิ้งน่าสนใจ

ค้นหา   google yahoo excite hotbot ohocodethai | lycos   infoseek | webcrawer altavista สรรสาร siamguru ค้นไทย |  thai Search Engine |
ฐานข้อมูลภาครัฐ สารสนเทศภาครัฐ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ |สถาบันคชบาลแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา |
หนังสือพิมพ์     กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด คม ชัด ลึก | เดลินิวส์ ไทยรัฐ |แนวหน้า |มติชน |ฐานเศรษฐกิจ ผู้จัดการ สยามธุรกิจ ประชาชาติธุรกิจ Bangkok Post |inn the Nation Thaipost|
การเดินทาง รถเมล์ ขสมก. ตารางเดินรถ บขส. ข้อมูลการเดินทาง จาก ททท. | 
พยากรณ์อากาศและการจราจร    รายงานพยากรณ์อากาศ |ข่าวจราจร สวพ.91 ตำรวจทางหลวง 1193 |
เบอร์โทรศัพท์ ค้นเบอร์โทร ทศท. Thailand YellowPages แหล่งข้อมูลทางการแพทย์ |
งาน      กรมการจัดหางาน jobsdb jobs.ikool nationejobs |  thaiejob |thaijobmarket appjob |