กลุ่มยุทธศาสตร์ขอส่งจดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์สระบุรี เพื่อให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ปศุสัตว์อำเภอ ใช้ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ต่อไป https://www.opsmoac.go.th/saraburi-dwl-preview-421491791816
1. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม 2562 https://www.opsmoac.go.th/saraburi-dwl-files-421491791867
2. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 มกราคม –มีนาคม 2563 https://www.opsmoac.go.th/saraburi-dwl-files-421491791868
3. ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2563 https://www.opsmoac.go.th/saraburi-dwl-files-421491791869
4. ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – กันยายน 2563 https://www.opsmoac.go.th/saraburi-dwl-files-421691791053
5. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 https://www.opsmoac.go.th/saraburi-dwl-files-422991791898
6. ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 https://www.opsmoac.go.th/saraburi-dwl-files-431891791082
7. ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 https://www.opsmoac.go.th/saraburi-dwl-files-431191791082
 

pic01

งานโคเนื้อบึงสามพัน ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์สินค้า OTOP ตำบลหนองเเจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์        อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุูรณ์

 

 ข้อควรปฏิบัติในการป้องกัน covid 19

 

 

covid19

ผู้มาติดต่อราชการ ข้าราชการ/ พนักงานราชการ/ เจ้าหน้าที่

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี

ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค Covid 19 ดังนี้

1. ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสำนักงานทุกเช้า

2. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง (ผู้มาติดต่อราชการไม่สวมหน้ากากอนามัย ห้ามเข้าสำนักงานโดยเด็ดขาด)

3. ก่อนเข้าสำนักงานให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง

4. เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

***ผู้มาติดต่อราชการให้ติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ ไลน์(Line) หรือ QR Cord ของกลุ่มฝ่าย*** ดังนี้

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์  

กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการปศุสัตว์
b1 sin  600090 water yut
<<รายละเอียด>> <<รายละเอียด>> <<รายละเอียด>> <<รายละเอียด>> <<รายละเอียด>>

 

 

                     

              

                                                                          

              

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป    <<รายละเอียด>>

หมวดหมู่รอง