ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 2 รายการ (10 ต.ค. 59)  >> อ่านรายละเอียด

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอมวกเหล็ก จำนวน 1 หลัง (21 พ.ย. 59)  >> อ่านรายละเอียด

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตรและเวชภัณฑ์  จำนวน 5 รายการ (12 ก.พ.59)  >> อ่านรายละเอียด

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำบ่อแก๊สชีวภาพ  จำนวน 100 บ่อรายการ (23 ก.พ.59)  >> อ่านรายละเอียด

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (12 ก.พ.59)  >> อ่านรายละเอียด