วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น.นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด งานแพะแห่งชาติครั้งที่ 17 โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี และเกษตรกรเข้าร่วมงาน ภายในงานมีการประชุมสัมมนาวิชาการ การเสวนาเกษตรกร การประชุมเครือข่ายเกษตรกร การออกร้านการแสดงนิทรรศการ และการประกวดแพะ ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอ(เพียงไร่เขาบัวทอง) ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

348239

348240

 

 348228

 348229

 

348230

348231

 

348232

348233

 

348234

348235

 

348266