ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563

 เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด ๑ ตัน  จำนวน ๒ คัน  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563