วันที่พฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. จังหวัดสระบุรี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (นายสมภพ สมิตะศิริ) ได้นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ออกบริการประชาชนที่อำเภอพระพุทธบาท