วันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองสระบุรี ออกหน่วยบริการทำหมันสุนัข แมวจรจัด ณ วัดบ้านอ้อย อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

w2