ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 >> อ่านรายละเอียด

ประกาศผู้ชนะการซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (กระบือ) จำนวน 1 รายการ >> อ่านรายละเอียด

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 คัน ( 6 ก.ย.60) >> อ่านรายละเอียด

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซ์้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ธ.ค. 2560) >> อ่านรายละเอียด

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาจัดทำบ่อแก๊สชีวภาพ  จำนวน 100 บ่อรายการ (23 ก.พ.59)  >> อ่านรายละเอียด