ะกาศจังหวัดสระบุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า  ๒,๔๐๐ ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ  ( cab)  พร้อมหลังคารถบรรทุกขนาด ๑ ตัน

หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕