ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซ์้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ธ.ค. 2560) >> อ่านรายละเอียด