วันที่  20-21 ธันวาคม 2561 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแก่งคอย ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 40 ราย ณ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพไม้ขุดล้อม ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

som

 

som1

 

 

som3