ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

กำหนด เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567