ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา

และเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567