วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายประสพโชค เสวกพันธ์ ปศุสัตว์อำเภอพระพุทธบาท และนายยุทธภูมิ สาระกูล เจ้าพนักงานชำนาญงาน ร่วมประชุมสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก (สาขาพระพุทธบาท) เพื่อชี้แจงโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ปี 2562