วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายอณัฐวิชัย ชาโพธิ์ รักษาราชการปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบภานที่ขายอาหารสัตว์เพื่อติดตามต่ออายุร้านขายอาหารที่มีใบอนุญาติ