วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี นางเตือนใจ ธูปแช่ม ปศุสัตว์อำเภอเมือง นายพิเชษฐ์ นิยมไทย ปศุสัตว์อำเภอแก่งคอย นายเสน่ห์ ประเสริฐ ปศุสัตว์อำเภอมวกเหล็ก พร้อมกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เข้าดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันกาฬโรคแอฟริกาในม้า (Re-vaccination) ในม้า ลา ล่อ   ณ ศูนย์การทหารม้า ม้า 71 ตัว ล่อ 6 ตัว , องค์การเภสัชกรรม ม้า 53 ตัว และบ้านภูเขา  ม้า 12 ตัว ลา 2 ตัว รวม 3 ราย ทั้งหมด 143 ตัว 
horse5   horse7    horse6

horse8   horse9  horse10