วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นายอณัฐวิชัย ชาโพธิ์ ปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติและนางสาวศักศิธิชา อู่เงิน เจ้าพนักงานสัตวบาลพร้อมเจ้าหน้าอาสาปศุสัตว์ ลงพื้นที่เจาะเลือด

สำรวจความชุกโรคบลูเซลล่าในโคเนื้อประจำปี ๒๕๖๔และฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย(FMD)ของฟาร์มเกษตรกร ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๓๘ ตัว

horse2    horse

horse1   horse4