ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ในท้องที่ ม.5 ต.ป่าเเป๋ อ.เเม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ( วันที่ประกาศ 27 ตุลาคม 2557 )  >> อ่านรายละเอียด