สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในพื้นที่บ้านหนองหมากแซว หมู่ที่ 13 ต. ทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ( วันที่ประกาศ 27 ตุลาคม 2557 )  >> อ่านรายละเอียด