สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิด เฮโมรายิกเซพติซีเมีย จังหวัดหนองบัวลำภู ( วันที่ประกาศ 12 พฤศจิกายน 2557 )  >> อ่านรายละเอียด