ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน เรื่อง ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิด เฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในพื้นที่ บ้านเสี้ยว ม.6 ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน ( วันที่ประกาศ 13 พฤศจิกายน 2557 )  >> อ่านรายละเอียด