ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่ ม.7 ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ( วันที่ประกาศ 19 พฤศจิกายน 2557 )  >> อ่านรายละเอียด