แผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2563 

ขั้นตอนการวางแผน 

               - คำสั่ง

          - รูปภาพการวางแผน

                   - การนำแสนอกระบวนพัฒนาบุคลากร

          - แผนและผล

              - ไฟล์รายงานผล HRD

          การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เว๊บไซด์)

          -วาระประชุมและรูปภาพการประชุม  

            ภาพการอบรมพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2563       

        2. หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

                -โครงการ

        3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้              

        4. หลักฐานขั้นตอนติดตามและการนำไปใช้ประโยชน์