แผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2564

   แผนพัฒนาบุคลากร

ขั้นตอนการวางแผน 

               - คำสั่ง

          - รูปภาพการวางแผน

                   - การนำแสนอกระบวนพัฒนาบุคลากร

          - แผนและผล

              - ไฟล์รายงานผล HRD

          การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (เว๊บไซด์)

          -าระประชุมและรูปภาพการประชุม  

            ภาพการอบรมพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2564      

        2. หลักฐานขั้นตอนการดำเนินการ

                - โครงการ

        3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้              

        4. หลักฐานขั้นตอนติดตามและการนำไปใช้ประโยชน์

         คู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับฟาร์มโคนม

      เทคโนโลยีการฉีดวัคซีนปราศจากเข็มทางผิวหนัง

         โรคปากและเท้าเปื่อย